ZELFSTANDIGE ZORGVERLENERS IN THUISZORG
Omdat aandacht, tijd en kwaliteit voor u van belang is!

Persoonlijke Verzorging

Heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging?

Lees Meer

ALS

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een ziekte van de …

Lees Meer

Wondzorg

U komt thuis met een wond die u zelf niet kunt verzorgen

Lees Meer

Vergoeding

Als u nog geen zorg ontvangt, kunt u een gesprek aanvragen..

Lees Meer

Over Ons

Waarom kiest u voor niet-gecontracteerde Wijkverpleging?

Bij niet-gecontracteerde wijkverpleging werkt men veelal met zzp’ers. Dat doet AML Thuiszorg ook. Zij zijn in staat om beter zorg op maat te leveren indien u dat nodig heeft. Zij maken afspraken met u over de zorg. En u behoudt de regie. Niet-gecontracteerde zorg is overigens niet altijd een bewuste keus; in sommige gevallen lukt het niet om een contract te krijgen van een zorgaanbieder, omdat een zorgaanbieder bijvoorbeeld te klein is, of omdat zorgaanbieders vol zitten in uw regio.

Vragen? Neem contact met ons op

Onze Diensten

AML Thuiszorg heeft geen contracten met de zorgverzekeraars maar levert zorg op basis van uw restitutiepolis. Hiervoor moet u in 2019 bij uw verzekeraar een machtiging aanvragen. Wij kunnen u daarbij helpen.

Persoonlijke Verzorging en verpleging

Heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging? Of heeft u door een ziekte of aandoening verpleegkundige zorg nodig? Dan komt u in aanmerking voor thuiszorg. Wij bieden de zorg die u nodig heeft bij u aan huis. Zo kunt u langer thuis blijven wonen. Wij bieden u verzorging en verpleging. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het douchen of in bad gaan en hulp bij het opstaan en aankleden. Of hulp bij wondzorg of verpleegkundige zorg. U krijgt zorg van een professioneel opgeleid team van zelfstandigen verzorgenden en verpleegkundigen.

ALS

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. Deze neuromusculaire (zenuw-/spier-) aandoening leidt tot het onvoldoende functioneren van de spieren. Dit komt doordat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en het onderste deel van de hersenen – de zogenaamde hersenstam – afsterven. Hierdoor komen de signalen vanuit de hersenen niet meer aan bij de spieren. De hersenen kunnen dan geen spierbewegingen meer op gang brengen. Nadat de diagnose ALS is gesteld, hebben patiënten adequate en intensieve zorg nodig, bij voorkeur van specialisten. Voor de zorgverlening van de patiënt is naast de neuroloog en de klinisch neurofysioloog ook een revalidatiearts, verpleegkundige, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut, diëtist en een maatschappelijk werker noodzakelijk. In een later stadium zijn ook andere artsen zoals een maag-darm arts en een longarts van belang. Onze verzorgenden en verpleegkundigen kunnen met uw behandelteam samenwerken en de zorg thuis samen met u goed inrichten. Zij kunnen tijdig signaleren wanneer hulpmiddelen nodig zijn of nog toereikend zijn, zij kunnen met andere organisaties overleggen indien u dat wenst. Tijdens het ziekteproces kunnen verschillende stoornissen optreden . Zoals spraakstoornissen (logopedie, communicatiehulpmiddelen), slikproblemen (logopedie, PEG (maag-)catheter), verlammingen (rolstoel, aanpassingen in huis, ergotherapeut), spasticiteit (medicatie) en depressie (begeleiding, medicatie). Elke patiënt is uniek, zeker bij een zeldzaam ziektebeeld als ALS. En ons team speelt hierbij in op uw zorgbehoefte en groeit daarin mee.

Wondzorg

U komt thuis met een wond die u zelf niet kan verzorgen. De zelfstandige zorgverleners van AML thuiszorg helpen u met: • Het reinigen en ontsmetten van wonden • De pijnbestrijding rondom wondzorg • De instructies voor optimale wondgenezing • De verschillende materialen voor verschillende wonden • De organisatie van acute wondzorg Uw zorgteam houdt tijdens de dagelijkse zorg uw wonden goed in de gaten. Als het genezingsproces van de wonden slechter wordt of stilstaat, neemt de wondcoördinator contact op met het de zorgverwijzer van de wondzorg.

Vergoeding

Als u nog geen zorg ontvangt, kunt u een gesprek aanvragen met de wijkverpleegkundige. In dat gesprek bepaalt zij uw indicatie voor de zorg. Als blijkt dat u zorg nodig heeft, vragen wij de indicatie aan op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierbij worden alle kosten vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt geen kosten voor wondzorg. Wij leveren echter niet-gecontracteerde zorg op basis van uw restitutiepolis.

Soms vergoedt uw zorgverzekeraar ook de materialen voor de zorg. U heeft dan een machtiging nodig. De wondcoördinator regelt deze machtiging voor u. Als u uw eigen risico nog niet heeft opgemaakt, dan betaalt u de kosten tot het eigen risico is opgemaakt.

Contact

Benieuwd hoe we u kunnen helpen? Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.